ምቹ ዲጂታል የብድር ሥርዓት

ምቹ ምንድነው?

ምቹ ለጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የቀረበ ደንበኞች ያላቸው የመክፈል አቅም ላይ መሰረት ያደረገ ዲጂታል የብድር ስርዓት ነው፡፡ የብድር ሥርዓቱ አበዳሪዎች ብድር መስጠት ይኖርባቸው ዘንድ ስጋትን ከግንዛቤ ያስገባ ውሳኔ እንዲወስኑ ለማስቻል ኢንተርፕራይዙ ያለውን የማደግ አቅምና የስጋት መጠን ይዳስሳል፡፡ ምቹ የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ በተጨባጭ የሚታዩትን ለጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ከማበደር ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን እንዲወጣ ያስችለዋል፡፡

ምቹ ለምን?

በኢትዮጵያ የሚገኙ የፋይናንስ ተቋማት የብድር ዋስትና ከመጠየቅ በቀር የጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለብድር ብቁ መሆን የሚመዝኑበት ተዛማጅ ሊለካ የሚችልና ትክክለኛ የዲጂታል ሥርዓት ሥራ ላይ ሳያውሉ ቆይተዋል፡፡ በአንጻሩ ጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ተቋማት ከባንኮች ብድር ለማግኘት የሚያስችላቸው ለብድር ዋስትና የሚሆን በቂ ንብረት ባለቤት ባለመሆናቸው በዋነኛነት የብድር ዋስትና እና አግባብነት ያለው ቴክኖሎጂ እጦት ከማስከተሉም በላይ ከዲጂታል ኢኮኖሚው ጋር ትስስር መፍጠርን አስቸጋሪ አድርጓል፡፡

ምቹ የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ያለብድር ዋስትና የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን የፋይናንስ ፍላጎት በማሟላት ምላሽ ለማግኘት ሳምንታት ይወስድ የነበረውን ሂደት ወደ ደቂቃዎች በማሳጠር በአነስተኛ አቅም ብዙ እንዲሰሩ በማስቻል የደንበኞች ውጤታማነት እንዲጨምር የሚያደርግ ነው፡፡

ፈጣን የብድር ምዘና

የብድር ጥያቄን ሂደት በማስጀመር ግምገማ ለማካሄድ የተለያዩ መረጃዎች ሥራ ላይ ይውላሉ፡፡ ነገር ግን ለምቹ የተለያዩ ዲጂታል የመረጃ ምንጮች የብድር ውሳኔዎችን ለመጠቆም ሥራ ላይ ይውላሉ፡፡ እነዚህ ጠቋሚዎች በአንድነት ተዳምረው በኮምፒውተር የታገዘ ውሳኔ በመስጠት በሰው የሚከናወን ውሳኔ የመስጠት ሂደት ይተካሉ፡፡

የምቹ መገለጫዎች

የማመልከት ሂደቱ ቀላል መሆን

የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ትክክለኛ መረጃና ደረጃውን የጠበቀ ሂደት በማቅረብ በተሻለ ጥራት እጅግ ፈጣንና ወጥነት ያለው የብድር ውሳኔ ለመስጠት ያስችለዋል፡፡ ምቹ የደንበኛን በአካል የመቅረብ አስገዳጅነት በማስቀረትና የቦታ ርቀት እንቅፋቶችን በማስወገድ ተበዳሪ በማንኛውም ሰዓት ከየትኛውም ቦታ የብድር ማመልከቻ ማቅረብ እንዲችል በመፍቀድ ተበዳሪ ቅጹን በመሙላት አስፈላጊ ሰነዶችን እንዳስገባ የብድር ሥርዓቱ ከመቅጽበት ውሳኔውን ለማግኘት ይችላል፡፡አጭር የብድር ምዘና ጊዜ

ይህ ሌላው በምቹና በመደበኛ ብድር አሰጣጥ መሀከል ያለሌላ ዋነኛ ልዩነት ነው፡፡ በሀገሪቱ ባለው የባንክ አሰራር የመደበኛ የብድር አሰጣጥ ሂደቱን በማስፈፀም አስፈላጊውን ገንዘብ ለማቅረብ ሳምንታትን አንዳንዴ ወራትን ሊፈጅ ይችላል፡፡ በሌላ በኩል ዲጂታል አበዳሪዎች የብድር ማመልከቻዎችን ሂደት በጥቂት ደቂቃዎች በማቀላጠፍ በሰከንዶች ገንዘብ በሂሳብዎ ለማስገባት ይችላሉ፡፡ በተለይ የገንዘብ ፍላጎትዎን ለማሟላት ፈጣን ብድር ሲፈልጉ ምቹ ወደር የለውም፡፡

አነስተኛ የብድር መጠን ማስገኘት

የምቹ ብድሮች የፋይናንስ አሰራር ሥርዓት አነስተኛ የብድር መጠን በመስጠትና ለአጭር ጊዜ የሚቆይ በመሆንም ከመደበኛ የብድር አገልግሎቶች መሰረታዊ የሆነ ልዩነት አለው፡፡


የሩቅ ደንበኞች ግንኙነት አስተዳደር

አብዛኞቹ እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑት በዲጂታል ስልቶች በመሆኑ ምክንያት በዲጂታል የብድር አሰጣጥ አበዳሪና ተበዳሪ በአካል የሚገናኙበት አጋጣሚ ውስን ነው፡፡ ደንበኞች በዲጂታል ክትትልና ክፍያ አሰባሰብ ስልት ለደንበኞች ከርቀት ክትትል ያደርጋል፡፡ዲጂታልብድር በባህሪው በተለመዱ የብድር አገልግሎቶች ላይ በርቀት ምክንያት ሲፈጠሩ የነበሩ እንቅፋቶችን በመድረስ የፋይናንስ ተደራሽነትን ይጨምራል፡፡በመክፈልአቅም ላይ የተመሰረተ የብድር ውሳኔምቹ የብድር አፈቃቀድ በደንበኛ የመክፍል አቅም ላይመሰረት ያደረገ ነው፡፡ የብድርመጠን፣ የቆይታ ጊዜና የወለድ መጠንየሚወስነው በአመልካቹ አቅም ነው ፡፡ የደንበኛው ብድር የመክፈል አቅም በጨመረ ልክ የብድር ጣሪያው ከፍታና የክፍያ ጊዜ ርዝማኔ ሲጨምርየወለድ መጠኑይቀንሳል፡፡


አነስተኛ የብድር መጠን ማስገኘት

የምቹ ብድሮች የፋይናንስ አሰራር ሥርዓት አነስተኛ የብድር መጠን በመስጠትና ለአጭር ጊዜ የሚቆይ በመሆንም ከመደበኛ የብድር አገልግሎቶች መሰረታዊ የሆነ ልዩነት አለው፡፡

ከዋስትና ነፃ ብድር

ምቹ ብድር ምንም ዓይነት የብድር ዋስትና አይጠይቅም፡፡ ከመደበኛ የብድር አሰጣጥ ሥርዓት በተለየ ሁኔታ የጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ብድር ብቁነት የሚወስነው በተናጠል ነው፡፡

ምቹ የንግድ ሥራ ብድር

ምቹ የንግድ ሥራ ብድር የታለመው የንግድ ሥራቸውን ለማከናወን የገንዘብ ጽጋፍ ለሚያስፈልጋቸው በሥራ ላይ ያሉ ጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ነው፡፡ አገልግሎቱ ተግባራዊ የሆነ ሲሆን ተጠቃሚ ለመሆን በቅርብ የሚገኙ የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ቅርንጫፎችን ይጎብኙ::

የምቹ የንግድ ሥራ ብድር ፍሬ ነገሮች፡-

  • የብድር ጣሪያ መጠን ከብር 5,000-50,000
  • የብድር የቆይታ ጊዜ ከ1ወር እስከ 12 ወራት
  • የወለድ መጠን ከ2% -2.5% በየወሩ
  • የሥራ ማስፈፀሚያ ክፍያ 2% በፀደቀ ብድር ላይ የሚታሰብ

የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች - በጋራ ይዞታ

  • ስማርት አንድሮይድ ስልክ
  • የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ሂሳብ
  • የታደሰ የንግድ ፍቃድ
  • በድርጅት ወይንም በቡድን አባላት ስም የሚገኝ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
  • የታደሰ መታወቂያ /የሥራ አስኪያጅ/
  • የምሥረታ ሰነድና መተዳደሪያ ደንብ

ምቹ የተገልጋዮች ብድር

ምቹ የተገልጋዮች ብድር ለመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ሠራተኞች የታለመ ሲሆን በዕለት ተዕለት ኑሮ የሠራተኞችን የፋይናንስ ፍላጎት የሚደርስ ነው፡፡ ምቹ የተገልጋዮች ብድር ሂደቱ እንደተጠናቀቀ በስማርት ስልክዎ ምቾቶ ሳይጓደል ቤትዎ /ቢሮዎ ባሉበት ቦታ የሚደርስ ተመራጭ የብድር ስልት ነው፡፡ በተጨማሪም በድንገተኛ ጊዜና ሌላ የግል ፍላጎቶች ደንበኞችን በፍጥነት የብድር ተደራሽነት ያደርጋል፡፡ የምቹ መተግበሪያ ባሁኑ ወቅት በመቀረጽ ላይ ያለና በቅርቡ ሥራ ላይ የሚውል ነው፡፡ ተግባራዊ በሆነ ጊዜ በተለያዩ መንገዶች በባንኩ የሚገለጽ ይሆናል፡፡

ብድር የማመልከት ሂደት

ለምቹ ብድር ማመልከቻ ለማቅረብ ቀጣዩን ቅደም ተከተል ይጠቀሙ ፡-

መተግበሪያውን ያግኙ

የማመልከቻውን ሂደት ለማስጀመር በአቅራቢያዎ የሚገኝ የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ቅርንጫፍ ያናግሩ

የብድር ጥያቄ

መተግበሪያው ላይ አንዴ ከተመዘገቡ ብድር መጠየቅ ይችላሉ

የብድር ግምገማ ውጤት መልዕክት

የብድር ጥያቄ ምዘና ውጤት በሚያስተላልፈው አካል ከተረጋገጠ በኋላ ይገለጻል

ለብድር ይመዝገቡ

መተግበሪያውን ካገኙ በኋላ ድርጅትዎንና የግል መረጃዎን ያስመዝግቡ

የብድር ጥያቄ ምዘና

የብድር ጥያቄ ከተላከ በኋላ የሚመለከው አካል አይቶ ያፀድቀዋል

የክፍያ አፈፃፀም

የመጨረሻ ሂደት ከኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ አንዱ ቅርንጫፍ ወይም በሞባይል የባንክ አገልግሎት ገንዘቡን መቀበል ይሆናል፡፡