Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W.A)
የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ (አ.ማ)
Cooperative Bank of Oromia (S.C)
Lakk. Addaa Iswiiftii:CBORETAA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Tajaajila Bankii Kaardii Tajaajila 'ATM' fi 'POS' jalqabuu keenya yeroo ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama.
Wal-Hormaata Horiifi Nyaata Ammayyaa Hojiilee wal-hormaata horii ammayyaa fi oomisha bu'aalee aannanii taasifamu dhiyeessa maallaqaan ni deeggarra.
Oomisha Bunaa fi Qophii Daldala Bunaa Hojiilee oomishaa fi qophii daldalaa oomishaalee qonnaa dhiyeessa maallaqatiin ni deeggarra.
Buufata Boba’aa Dhiyeessa boba'aa biyyattii keessatti maallaqaan ni deggarra.
Dhiyeessa Sanyii Filatamaa, Ciicataalee fi Jallisii Ammayyaa Ooomishaa fi oomishtummaa qonnaa biyya keenyaa dabaluuf dhiyeessa sanyii filatamaa, keemikaalotaa fi babalina jall'isii ammayyaa maallaqaan ni deeggarra.
tajaajila-baankii-idil-addunyaa

Tajaajila Baankii...

Daldala bahii fi galiif tajaajila "LC" kennuu, "CAD" galii fi bahii, Kaffaltii duraaWabummaa baankii...
tajaajilabaankii-sms

Tajaajila Baankii SMS

jijjiirraa herreega irratti taasifamu yeroo yerootti baruuf nu tajaajila. Maamiltoonni SMS mobaayilii...
atm-pos

ATM/ POS

POSiin maashinii tajaajila kaffatii bittaa gabaa kan akka supparmaarkeetii fi hoteelotaatti...
tajaajilabaankiiinterneetii

Tajaajila Baankii Intarneetii

Tajaajila baankii kan akka dabarsa maallaqaa, kaffaltii biilii, hordoffii cheekii fi hanga maallaqa...
tajaajilabaankiimobaayilaa

Tajaajila Baankii Mobaayilii

Maamilli herreega isaa yeroo yerootti akka beekuuf, dabarsa maallaqaa taasisuuf, kaffaltii ajajuuf...
tajaajila-liqii

Tajaajila Liqii

Ovar Diraaftii /Over Draft/ Daldala amansiisaa fi itti fufiinsa qabu maamiltoota qabaniif...

Hanga sharafaa

July 24,2017
 BuyingSelling
USD23.1747023.63820
GBP30.1202030.72260
EUR26.9661027.50540
show more...

Dabarsa Maallaqaa

Kuusaa faayaa

FAQ