Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W.A)
የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ (አ.ማ)
Cooperative Bank of Oromia (S.C)
Swift Code: CBORETAA

Gahee Aksiiyoonaa Keessan Guddisaa

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa yaa’ii waliigalaa abbootii aksiyoonaa idilee 12 fi walga’ii ariifachiisaa 8ffaa Mudde 1, 2009 adeemsiseen kaapitaala baankichaa amma jiru biiliyoona tokko irraa gara biiliyoona 3tti waggaa 3 keessatti akka guddatu murteessee jira.

Haaluma kanaan abbootiin aksiyoonaa baankichaa Eebla 9, bara 2009 irraa eegalee hanga Waxabajjii 23, bara 2009tti waajjira olaanaa baankichaa daandii Boolee, naannoo Filaamingoo gamoo Geet Hawuus darbii 5ffaa kutaa bulchiinsa aksiyoonaa yookin dameewwan baankichaa hundatti dhiyaatanii gahee aksiiyoonaa keessan guddisuuf unka qophaa’e akka guuttan kabajaan isiin beeksifna

Odeefannoo dabalataaf Lakkoofsa bilbilaa 0115157443 ykn 0115586570 bilbiltanii gaafachuu dandeessu.

Boordii daayirektarootaa Waldaa Aksiyoonaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa

Exchange Rates

May 29,2017
 BuyingSelling
USD22.9648023.42410
GBP29.4018029.98980
EUR25.6448026.15770
show more...

Foreign Remittance

Gallery

FAQ